0

Witte vlekken hersenen oorzaken

Elk gen bestaat op haar beurt uit een reeks van tripletten, die zowel qua aard als aantal van elkaar kunnen verschillen. Elk chromosoom bestaat uit een reeks van genen. De plaats ( locus) van het gen op het chromosoom bepaalt de aard van de eigenschap die dat gen vertegenwoordigt (bijv. Kleur van het haar). Dvt (diep-veneuze trombose) - trombo-embolische aandoeningen Dwerggroei, behandeling Mogelijke behandelingen van dwerggroei ( achondroplasie). A.:, aanpassingen in woon- en werkomstandigheden, dieet-fitness om overgewicht te voorkómen, regelmatige oefeningen, zoals fietsen en zwemmen, om spieren te versterken en gewrichten soepel te houden, voorkómen of behandelen van complicaties door bijv. Operatieve correctie van botmisvormingen, operatie om de te korte botten te verlengen, behandeling met groeihormonen Dyslipidemie verhoging en-of verlaging van én of meer van de bloedvetten ( lipiden, cholesterol, triglyceriden). Dysmelie (softenon-syndroom) Lichamelijke handicap gekenmerkt door misvorming (bijv. Korte armpjes) of afwezigheid pergamon van én of meer ledematen. mogelijke oorzaken (o.a.) - belemmering van de foetale groei van de ledematen tijdens de zwangerschap, infectie met bepaalde virussen tijdens de zwangerschap (?), gebruik van bepaalde medicijnen die als bijwerking de ongeboren vrucht kunnen beschadigen ( teratogeniteit zoals veel anti-kankermiddelen ( oncolytica, cytostatica). Dyskeratose Stoornis van het verhoorningsproces ( keratinisatie) van de huid.

witte vlekken hersenen oorzaken

12 spannende fakten über hyaluronsäure anti -falten

terug naar fobieën ctcl (Cutaan t-cel-Lymfoom) - t-cel-lymfoom van de huid ctd (Connective tissue disease) - bindweefsel-aandoeningen Curatief Genezend (Eng. Cure) Cushing (syndroom, ziekte van) Aandoening door een verhoogde productie van het cortisol door de bijnierschors. mogelijke verschijnselen (o.a.) Vollemaansgezicht, moeheid, emotionele labiliteit, bloeddrukverhoging ( white hypertensie vetzucht, botafbraak ( osteoporose botontkalking) en verhoogd glucose-gehalte van het bloed ( hyperglykemie). mogelijke oorzaken (o.a.) Tumor ( adenoom) van de bijnierschors of een tumor van de hypofyse-voorkwab (hypofyse hersenaanhangsel waardoor een overmatige hoeveelheid acth ( adrenocorticotroop hormoon) wordt geproduceerd door de bijnierschors. mogelijke behandelingen (o.a.) Behandeling van de bijnieren of hypofyse :, operatieve verwijdering van de bijnier of hypofyse, (na)bestraling, corticosteroïden -. 5-10 van de gevallen ontstaat na verwijdering van de bijnieren het zogenaamde syndroom van Nelson, waarbij de hypofyse is vergroot en en grote hoeveelheden hormonen (o.a. Acth en msh) gaat produceren. Hierdoor kan de huid donker kleuren. Zo nodig kan de hypofyse bestraald of operatief verwijderd worden. Cutaan de huid ( cutis, derma) betreffende. Cva (cerebro-vasculaire aandoeningen) - dna, genetische code Alle erfelijke informatie ligt opgeslagen in het dna van de celkern en bestaat uit reeksen van steeds drie basenparen ( tripletten). Elke groep van drie treden van de dna-trap bevat de genetische code voor de prodcutie van én van de 20 verschillende aminozuren ( bouwstenen van de eiwitten) van het lichaam.

witte vlekken hersenen oorzaken

causale therapie), behandeling van de atrofische verschijnselen Atherotrombose Afsluiting van een slagader ( arterie) met een bloedprop ( trombus). Atrio-ventriculair block (AV-block) - hartblok atherosclerose Aderverkalking Atrium (boezem) (1) voorhof (2) Hartboezem: zie hart Ataxie bewegingscoördinatie-stoornis Atrofie afname van weefsel- of orgaanmassa. Av-block (atrio-ventriculair block) - hartblok b-lymfocyten (B-cellen) Witte bloedcellen (leukocyten) die zorgen voor de zgn. Humorale afweerreactie van het lichaam ( humorale immuniteit). b-lymfocyten worden steeds vers aangemaakt door bepaalde cellen ( lymfoblasten) in het beenmerg. Na rijping tot plasma-cellen produceren ze anti-stoffen ( immunoglobulinen) tegen lichaamsvreemde stoffen, zoals bacteriën, virussen en allergenen. Bmi (body mass index) - overgewicht cf (cystische fibrose) - taaislijmziekte cgd (chronic granuloma disease) - chronische granulomateuze ziekte cg chronisch gebruik. Cll (Chronische lymfatische leukemie) - leukemie claustrofobie (engtevrees) hevige angst om kleine, gesloten open ruimten met of zonder ramen, zoals liften en wc-cabines, te betreden.

Veel mensen hebben last van vlekken op de tanden

2018 roofing Costs how Much does a new roof Cost?

Druk, wrijving, peuteren) van weefsels of organen, al of niet met verhoogde gevoeligheid ( hyper-reactiviteit). mogelijke behandelingen (o.a.) - medcijnen: ontsteking-remmende ( anti-inflammatoire) middelen, zoals corticosteroïden. Astma, status asthmaticus, lang-aanhoudende astma-aanval die (zeer) ernstige ademnood tot gevolg heeft. mogelijke behandelingen (o.a.) - acute behandeling : luchtwegverwijdende therapie met luchtwegverwijder, vervolgbehandeling : injectie (i.v.) met een relatief hoge dosis ( oplaaddosis) corticosteroïd en daarna een corticosteroïd-infuus ( onderhoudsdosis). De werking daarvan begint na 6-8 uur. Aseksualiteit, ongeslachtelijk; zonder geslacht. Astma, allergische schoonheidsspecialiste Astma van allergische oorsprong en-of een sterke allergische component. Atopisch eczeem, verschijnselen Mogelijke verschijnselen bij atopisch eczeem (o.a., acute fase : hevige tot ondraaglijke jeuk ( pruritis roodheid ( erytheem warme huid, zwellingen ( oedeem bultjes ( papula vochtblaasjes ( vesiculae vochtafscheiding ( nattend eczeem krabsporen en slaapproblemen (vanwege nachtelijke jeuk), chronische fase (. De aandoening komt vaak samen voor met hooikoorts ( allergische rhinitis tranende en ontstoken ogen ( allergische conjunctivitis) en astma ( asthma bronchiale). In dat geval wordt gesproken van een atopisch syndroom. Atonie verminderde spier- of weefselspanning. Voorbeelden: darm-atonie ( darmverlamming ileus maag-atonie ( maagverlamming baarmoeder-atonie.

Astma, test, lijst met 5 vragen waaruit na beantwoording kan worden afgeleid of de astma goed onder controle is of niet. de test is verkrijgbaar bij het Astma fonds. Aspergillose, schimmel-infectie van de longblaasjes ( alveoli) door inademing van sporen van de schimmel Aspergillus fumigatus, die voorkomt op het lichaam, in het voedsel en in of rond het woonhuis. mogelijke verschijnselen (o.a.) jeuk in de gehoorgang, groei van bolvormige schimmelmassa in de longen, aantasting (via de bloedbaan) van nieren, hersenen en andere organen. In plaats van een infectie kan het lichaam ook een allergische reactie op de schimmel(sporen) ontwikkelen. Astma, cardiale (inspanningsastma) Kortademigheid door stuwing van bloed in de kleine bloedsomloop van de longen. mogelijke oorzaken (o.a.) Verzwakte pompfunctie van de linker hartkamer ( linkszijdig hartfalen links-decompensatie van het hart). Hierdoor treedt bij inspanning kortademigheid. mogelijke medicijnen (o.a.), medicijnen:. Bumetanide, burinex - furosemide, lasiletten, lasix, lasix Retard. Aseptische ontsteking (steriele ontsteking) Ontsteking zonder infectie met bacteriën of virussen. mogelijke oorzaken (o.a.) Langdurige irritatie (o.a.

15 Must-buy, japanese, cosmetic, brands tsunagu

als de apoptose-processen zijn geblokkeerd, bijvoorbeeld door genetische aanleg (bijv. Genoom-defecten virussen of chemicaliën (o.a. Roken kunnen cellen met afwijkingen zich ongehinderd vermenigvuldigen, waardoor kankergezwellen kunnen ontstaan. Apl (Acute Promyelocytaire leukemie) - leukemie, apraxie. Onvermogen om bepaalde bewuste taken uit te voeren waarbij een gecoödineerde beweging moet worden onthouden en uitgevoerd. mogelijke oorzaken (o.a.) Hersenletsel door ongeluk, verwonding, beroerte, hersenbloeding, hersentumor, dementie, ald, ms, bepaalde psychische aandoeningen - mogelijke behandelingen (o.a.) - behandeling van de oorzaak ( causaal, curatief), behandeling van de verschijnselen ( symptomatisch). Asperger-syndroom, verschijnselen, mogelijke verschijnselen bij Asperger-syndroom (o.a., niet graag aangeraakt-geknuffeld willen worden, problemen-conflicten in de omgang met andere kinderen door gebrek aan inzicht en gevoel voor de emoties van anderen (gebrek aan medeleven), beperkte kennis van sociale omgangsvormen ( sociale conventies), de neiging om zich. Astma, oorzaken, mogelijke oorzaken van astma (o.a., verhoogde gevoeligheid ( bronchiale hyper-reactiviteit) van het longweefsel (bronchiën) door vervuilde (o.a. Rook, massage tabaksrook, ozon en zwavel- of stikstofoxiden koude lucht, (huis)stof, lichamelijke inspanning, luchtweg-infecties met micro-organismen ( astmatische bronchitis)., allergenen, zoals pollen, huismijt en huidschilfers van. Katten en cavias ( seizoensgebonden astma), erfelijke aanleg ( atopische of constitutioneel astma), hartfalen : inspanningsastma ( astma cardiale), combinatie van bovengenoemde factoren (meestal). witte vlekken hersenen oorzaken

Aard en ernst van de verschijnselen bij amyloïdose worden bepaald door de plaats waar de amyloïde-stapeling plaatsvindt en kunnen uiteenlopen van onschuldig, mild, ernstig tot levensbedreigend. mogelijke oorzaken (o.a.) - onbekend ( beautylite primaire amyloïdose), bekend ( secundaire amyloïdose. Bot-infecties, reumatoïde artritis (ra tuberculose, erfelijke lever-afwijking, veroudering (met name hart-amyloïdose dementie ( Alzheimer). Amc (arthrogryposis multiplex congenita) - artrogrypose, amblyopie, blijvend gezichtsverlies aan én oog. Aml (acute myeloïde of myelocytaire leukemie) - leukemie. Amenorroe, afwezigheid-uitblijven (a-)van menstruatie. Amandel-ontsteking (tonsilitis) Ontsteking ( itis) van de amandelen ( tonsillen) boven achter in de keel. mogelijke verschijnselen (o.a.) Rode, opgezwollen amandelen mogelijk met witte, etterende stippen, keelpijn, pijn bij slikken, oorpijn, slecht eten (kleine kinderen ziek gevoel ( malaise koorts, hoofdpijn, braken - mogelijke oorzaken (o.a.) Infectie met bacterien (meestal stroptokokken) of virussen. mogelijke behandelingen (o.a.) - bacteriele infectie: kuur van 5-7 dagen met geschikt antibioticum, herhaalde ontstekingen: operatieve verwijdering van de mandelen (het effect daarvan is omstreden). Apoptose (celdood) Natuurlijke celproces dat leidt tot het afsterven van cellen die een voor afwijking vertonen en daardoor niet (meer) goed functioneren.

Encyclo - medische woordenlijst

mogelijke behandelingen (o.a., vocht-aanvulling ( rehydratie), medicijnen:. Diloxanide, clioquinol, metronidazol en tinidazol. Amandel-kanker, gezwel ( tumor) in de amandelen. Komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De vijfjaar-overlevingskans bedraagt bij tijdige ontdekking en behandeling. mogelijke verschijnselen (o.a.) keelpijn (meestal eerste verschijnsel pijn-uitstraling naar oor, (soms) knobbel in de hals ( uitzaaiing naar lymfeklier) - mogelijke oorzaken (o.a.) Aanleg, langdurig roken en-of alcoholgebruik. mogelijke behandelingen (o.a.) - bestraling ( radio-therapie), chirurgische verwijdering, inclusief hals-lymfeklieren en deel van de kaak. Amfetamine-verslaving, amfetaminen zijn verslavende middelen met een sterk stimulerende werking op alle lichamelijke en geestelijke functies. onderscheiden worden. A., amfetamine, methamfetamine (sterker dan amfetamine), ecstasy ( methyleen-dioxy-methamfetamine mdma xtc) -., amfetamine-gebruik leidt zowel tot ernstige lichamelijke als geestelijke verslaving., het produceren, verhandelen en gebruiken van amfetaminen is overal ter wereld streng verboden. Amyloïdose, deels erfelijke aandoening waarbij stapeling optreedt van een ongewoon eiwit ( amyloïd) in de weefsels. mogelijke verschijnselen (o.a.) - primaire vorm (onbekende oorzaak price orgaanfunctie-stoornissen, waaronder hart-, long-, schildklier-, nier-, lever- en zenuw-aandoeningen en dikke tong, snel blauwe plekken, tunnesyndroom, etc., secundaire vorm (bekende oorzaak - vergrote milt en lever, die hard en rubberachtig aanvoelen, nier-, bijnier-, lymfeklier en soms.

witte vlekken hersenen oorzaken

mogelijke behandelingen (o.a.) - eiwitarm cellulite dieet, medicijnen: zie hieronder. Amoeben-dysenterie (amoebiasis) Ernstige ziekte van de dikke darm ( colon). Dysenterie is een meestal uitheemse tropische ziekte, die slechts zelden inheems ( inheems dysenterie) voorkomt. mogelijke verschijnselen (o.a. afwisselend verstopping en diarree al of niet met slijm en bloed, gevoelige buik, buikkrampen, winderigheid ( flatulentie lichte koorts, bloedarmoede ( anemie) en gewichtsverlies. in de darm kan vanuit de amoebe-kyste een grote knobbel ( amoeboom) ontstaan die de darm-doorgang kan verstoppen ( darm-obstructie) en de darmwand doorboren met als gevolg buikvlies-ontsteking. chronische amoeben-dysenterie kan leiden tot lever-abcessen ( lever-dysenterie) en-of buikvlies-ontsteking door darmzweren. mogelijke oorzaken (o.a. besmetting met kysten van de éncellige parasiet ( amoebe) Entamoeba histolytica via oraal-anaal seksueel contact of via besmet water of voedsel (ook fruit en groeten!). De kysten kunnen goed overleven buiten het lichaam. Na besmetting nestelen ze zich in de darmwand. Amoebiasis komt vooral voor in tropische gebieden met slechte hygiënische omstandigheden.

Vlekken, lichtflitsen, troebelingen in oog / glasvocht

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer dark up-to-date. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan. Medische woordenlijst, categorie: Medisch, datum land:, nl, woorden: 335. Amygdalitis zie keel-ontsteking, ammomium-vergiftiging (ammoniak-vergiftiging, hyper-ammoniëmie) Ophoping van stikstof in het lichaam, waardoor het ammonium ( ammoniak)-gehalte in het bloed te hoog is ( hyoer-ammoniëmie) - mogelijke verschijnselen (o.a.) Hersen-vergiftiging met als gevolg verminderd bewustzijn en bewusteloosheid ( coma). mogelijke oorzaken (o.a.) Stikstof uit eiwitten wordt normaliter door het lichaam omgevormd tot ureum dat via de urine wordt uitgescheiden. Bij bepaalde lever-aandoeningen (o.a. Het ontbreken van of tekort aan bepaalde lever-enzymen) wordt onvoldoende ammonium omgezet in ureum gevormd. Hierdoor hoopt ammonium zich op in het lichaam (vooral na het eten van eiwit-rijk voedsel).

Witte vlekken hersenen oorzaken
Rated 4/5 based on 620 reviews
SHARE

witte vlekken hersenen oorzaken Onavelel, Mon, April, 30, 2018

Gespreid eten en zo veel mogelijk langzame koolhydraten zorgt dus ook voor een stabiel humeur. Ook vitamine b speelt een grote rol in het reguleren van stemmingswisselingen. Volgens onderzoekers mag binnen de dagelijkse gevarieerde en gezonde voeding een hoge dosis vitamine-b beslist niet ontbreken. Volgens hen heeft de hele vitamine b familie een positieve invloed op stemmingswisselingen en het psychologisch evenwicht. Vitamine b kun je vinden in onder andere bladgroenten, aardappelen, melk en afgeleide producten, mager vlees en bruin brood.

witte vlekken hersenen oorzaken Nozaco, Mon, April, 30, 2018

Het eten van bijvoorbeeld witbrood, suiker of witte pasta zorgt voor een gigantische piek in je bloedsuikerspiegel. De insuline doet zijn werk en de bloedsuikerspiegel zal drastisch gaan zakken waarna er opnieuw suiker gevraagd wordt door het lichaam. Een bekend proces, maar wist je dat je humeur in datzelfde proces dezelfde pieken en dalen meemaakt?

witte vlekken hersenen oorzaken Ebaruryn, Mon, April, 30, 2018

Let op je voeding, niet alleen je omgeving, dus alles wat er om je heen gebeurt, is van invloed op je stemming, maar vooral ook wat je eet. Uit een recent onderzoek is gebleken dat mensen die veel transvetten en verzadigde vetten, de slechte vetten, eten, veel meer kans maken op stemmingswisselingen en in het ergste geval een depressie. Als je je stemming juist positief wilt beïnvloeden, is onder andere omega-3 vetzuur van belang. Regelmatig vette vis eten dus! Ook snelle koolhydraten zijn funest voor je humeur.

witte vlekken hersenen oorzaken Gozuxyd, Mon, April, 30, 2018

En deze kun je voor een groot deel manipuleren. Niet alleen goed slapen en goed eten heeft invloed op de humeurwisselingen, maar vooral ook je hormoonspiegel. In dit artikel gaan we hier dieper op in, en geef ik je tips hoe je dit aan kunt pakken.

witte vlekken hersenen oorzaken Umoxo, Mon, April, 30, 2018

De ene dag ben je heel ontspannen en kun je alles hebben. Er is geen voor een slecht humeur, maar de volgende dag heb je een humeur om op te schieten! Zonder dat de omstandigheden noemenswaardig gewijzigd zijn. Het kan natuurlijk voorkomen dat een externe situatie je beïnvloed heeft, maar als je die niet kunt bedenken, dan zijn er meer interne oorzaken.

witte vlekken hersenen oorzaken Odudar, Mon, April, 30, 2018

Het kan zomaar gebeuren dat je humeur omslaat, zonder dat je er een echte reden voor kunt vinden. En ontdek je dat je deze humeurwisselingen niet of heel lastig kunt controleren? Je kunt dit wel degelijk controleren, maar misschien niet op de manieren die je zou verwachten.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: