0

Ademstilstand

Haal een goed zittend kunstgebit niet uit de mond van het slachtoffer; er is dan betere aansluiting met het gezicht, dus minder kans op weglekken van lucht. Als het kunstgebit er al uit is, saudi dan kunt u beter mond-op- neus beademing toepassen. Beademen moet gemakkelijk gaan. In dat geval is het mogelijk dat u de maag van het slachtoffer opblaast, waardoor deze kan gaan braken. Dit gevaar bestaat ook als u teveel lucht inblaast. Veiligheid voor u, het slachtoffer en de omstanders. Controleer bewustzijn : schudden en aanspreken. Slachtoffer reageert: analiseer gebeurtenis, roep zonodig om hulp. Slachtoffer reageert niet: roep om hulp en pas de hoofdkantel-kinlift methode toe. Controleer de ademhaling; kijk, luister en voel (max. Indien normaal ademend: plaats in stabiele zijligging, bel 1-1-2 en controleer elke minuut de ademhaling. Geen ademhaling of bij twijfel: bel 1-1-2 haal aed en start hartmassages, frequentie 100 tot 120 per minuut.

ademstilstand

Leverwaarde iets te hoog - medisch

Het hoofd van het slachtoffer is onvoldoende achterover: de luchtweg is niet vrij. Opblazen van de maag door te hard blazen of teveel of te lang skin lucht inblazen. In de ogen van het slachtoffer prikken, terwijl u de neus van het slachtoffer dichtknijpt. Het eigen hoofd niet goed wegdraaien terwijl u zelf inademt. Mondinspectie u voert mondinspectie uit: Als de beademing niet lukt terwijl u het hoofd van het slachtoffer wel goed achterover houdt. Als het slachtoffer gebraakt heeft. Als u vermoedt dat er een vreemd voorwerp in de mondholte zit, bijvoorbeeld een verschoven kunstgebit. Mondinspectie voert u als volgt uit: Draai het hoofd van het slachtoffer opzij. Reinig met twee kopen vingers de mondholte (eventueel met behulp van een zakdoek). Pas op voor bijten van een niet bewusteloos slachtoffer. Zie voor luchtwegobstructie hoofdstuk.

ademstilstand

kan vullen. Te krachtige massage waardoor ribbreuken kunnen ontstaan met kans op ernstige beschadiging van de longen. Te oppervlakkige massage waardoor het effect van de hartmassage te gering. U leunt op de patiënt. De hartmassage moet altijd soepel gebeuren, want stotende en onregelmatige bewegingen vergroten de kans op ribbreuken. Leunen of hangen op de patiënt is verkeerd. Het hart krijgt dan onvoldoende bloed en beschadigt daardoor. Door het borstbeen telkens omhoog te laten komen, voorkomt u leunen. Beademingsfouten Weglekken van lucht (sissend of bubbelend geluid u houdt de neus niet goed dicht of u sluit de mond niet goed.

Ademstilstand overdag - google Groups

Index ziekten volgens de germaanse

Tweede hulpverlener Als een tweede hulpverlener aanwezig is, wisselt u iedere 2 minuten, om vermoeidheid te verkomen. Zorg er voor dat het wisselen zo snel mogelijk gaat. Massagefouten Bij hartmassage kunnen de volgende fouten worden gemaakt:. U masseert niet op de juiste plaats. Naast het borstbeen in plaats van erop. De massage is dan niet alleen weinig effectief, ook is er kans op ribbreuken (voornamelijk bij oudere mensen) en lekprikken van de longen. Te hoog op het borstbeen. De massage heeft dan nauwelijks effect. Te laag, namelijk op het onderste puntje van het borstbeen (het zwaardvormige aanhangsel). Mogelijk gevolg: het zwaardvormige aanhangsel breekt af en veroorzaakt inwendig letsel, cellulite bijvoorbeeld aan de maag. Bovendien heeft de massage nauwelijks effect.

Zie illustratie.2.6a hieronder. Haal uw mond van het slachtoffer en kijk of de borstkas weer naar beneden gaat terwijl hij uitademt. Geef op dezelfde wijze de tweede beademing. Plaats daarna direct uw handen weer in het midden van de borstkas en geef 30 hartmassages. Ga door met het geven van hartmassages en beademingen in een verhouding van 30:2. Stop alleen voor controle als het slachtoffer normaal begint te ademen; onderbreek de reanimatie niet. Geef in totaal 2 beademingen. Ga daarna direct door met 30 hartmassages. Controleer op de volgende punten wanneer de borstkas niet omhoog komt bij beademing: - inspecteer de mond van het slachtoffer en verwijder zichtbare obstructies. kijk of u de hoofdkantel-kinlift methode goed uitvoert. Staak het reanimeren wanneer: professionele zorgverleners de reanimatie overnemen. Het slachtoffer normaal begint te ademen.

Zie illustratie.2.5b Positioneer uzelf verticaal boven uw handen op de borstkas, en duw met gestrekte armen het borstbeen tenminste 5 centimeter maar niet meer dan 6 centimeter. Zie illustratie.2.5c laat na elke hartmassage de borstkas geheel terug omhoog komen zonder het contact met het borstbeen te verliezen. Herhaal de handeling met een frequentie van minstens 100 per minuut maar niet meer dan 120 per minuut (iets minder dan 2 hartmassages per seconde). Zie illustratie.2.5d hieronder. Het indrukken en omhoog laten komen van het borstbeen hoort even lang te duren. Combineer hartmassage met beademing maak na 30 hartmassages de luchtweg weer vrij met de hoofdkantel-kinlift methode (zie illustratie.2.3b). Knijp de neus van het slachtoffer dicht met twee vingers van de hand die op zijn/haar voorhoofd rust. Laat de mond openvallen, maar houd de kin omhoog. Neem een normale teug lucht, plaats uw lippen om de zijne, zodat er straks geen lucht ontsnapt. Blaas 1 seconde in de mond terwijl u kijkt of de borstkas omhoog komt; zo ja, dan heeft u een effectieve beademing gegeven.

Goed om te regelen/weten

Als u alleen bent, belt u eerst direct de ambulance via het alarmnummer 1-1-2 voordat u gaat reanimeren. De melding: vertel de plaatsnaam waar de ambulance nodig. U wordt doorgeschakeld naar de ambulancepost. Vertel dat er een reanimatie is en geef het adres op waar u en het slachtoffer zich bevinden. Zet indien van toepassing de voordeur open en doe zonodig de buitenverlichting aan. Laat zo mogelijk iemand de ambulance opwachten om de weg te wijzen. Bellen van het alarmnummer 1-1-2 gebeurt bij voorkeur met de mobiele telefoon. Begin de uitwendige hartmassage als volgt: Kniel naast het slachtoffer ter hoogte van de bovenarm. Plaats de hiel van én hand midden op de borstkas van het slachtoffer. Zie beste illustratie.2.5a Plaats de hiel van uw andere hand bovenop de eerste. Haak uw vingers van de beide handen in elkaar en zorg ervoor dat u geen directe druk uitoefent op de ribben. Oefen geen druk uit op de bovenbuik of de onderste punt van het borstbeen. ademstilstand

Houd de luchtweg open; kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar normale ademhaling Kijk of de borstkas omhoog komt. Luister bij de mond shiseido en neus of u een ademhaling hoort. Voel met uw wang of u uitademingslucht voelt. Zie illustratie.2.4. In de eerste paar minuten na het onstaan van de circulatiestilstand kan het slachtoffer amper ademhalen, of onregelmatig en/of luidruchtig naar lucht happen. Dit is geen normale ademhaling. Als het slachtoffer wel normaal ademt Leg hem/haar in de stabiele zijligging (zie hoofdstuk.3). Haal of laat hulp halen, of bel via 1-1-2 een ambulance. Controleer elke minuut of de ademhaling normaal blijft. Als het slachtoffer niet normaal ademt of u twijfelt Vraag een omstander om perfumes via 1-1-2 een ambulance te bellen. Als u alleen bent, doet u dit zelf; laat het slachtoffer zonodig alleen. Sla alarm U stuurt iemand om de ambulance te bellen en vraagt hem of haar dit naar u terug te koppelen.

Osas — vivisol nederland

Kijk of het slachtoffer reageert. Schud voorzichtig aan de schouders en spreek het slachtoffer aan. Zie illustratie.2.2. Als het slachtoffer reageert. Laat het slachtoffer in de positie liggen waarin u hem hebt gevonden, mits er verder geen gevaar dreigt. Probeer uit te vinden wat er is gebeurd en haal zo nodig hulp. Als het slachtoffer niet reageert. Zie illustratie.2.3a hieronder. Leg het slachtoffer op zijn/haar rug en maak gouden voorzichtig de luchtweg vrij met de hoofdkantel-kinlift methode. Plaats én hand op het voorhoofd en duw voorzichtig het hoofd naar achteren. Maak vervolgens de ademweg vrij door twee vingertoppen onder de punt van de kin te plaatsen en zo de kin omhoog te tillen. Zie illustatie.2.3b hieronder.

ademstilstand

Zijn er mensen in de buurt die kunnen helpen? Kunt u onmiddellijk tot reanimeren overgaan of moet er eerst iets anders gebeuren? Hoe dan ook, begin altijd zo snel mogelijk te reanimeren. Maar blijf bovenal denken aan uw eigen veiligheid! We zagen al dat een circulatie- of een ademstilstand verschillende oorzaken kan hebben. Is de oorzaak een ongeluk met elektriciteit, dan is het nodig er eerst voor te zorgen dat het slachtoffer niet meer onder stroom staat (stroom uitschakelen). Is er sprake van verslikking waarbij de luchtpijp is geblokkeerd, dan moet u de luchtweg eerst vrijmaken, bijvoorbeeld met de, heimlichmanoeuvre (zie hoofdstuk 5: Luchtwegobstructie door een vreemd precision voorwerp). Als het slachtoffer op of pal langs een drukke verkeersweg ligt, is het voor uw eigen veiligheid beter het slachtoffer naar de dichtstbijzijnde veilige plek te verplaatsen. Handelingenschema voor eerste hulp bij stilstand van circulatie en ademhaling bij volwassenen, toelichting op het voorgaand schema. Zorg ervoor dat het slachtoffer, de omstanders en u veilig zijn.

Buiten bewustzijn na adem

Een paar opmerkingen vooraf, de meeste mensen die kunnen reanimeren zullen dit nooit in de praktijk hoeven te brengen. De kans dat de situatie daarom vraagt is namelijk vrij klein. Daarmee is niet gezegd dat het geen zin heeft te leren hoe je moet decollete reanimeren. We verzekeren ons toch ook tegen brand, terwijl de kans dat ons huis in de as wordt gelegd waarschijnlijk niet groter. Reanimeren leert u voor het geval dat. Zon geval komt altijd onverwacht: thuis, op het werk, onderweg, op de camping, tijdens een sporttoernooi. Er is geen tijd voor paniek, want er staat een leven op het spel. Het is daarom noodzakelijk dat iemand onmiddellijk en trefzeker tot handelen overgaat. De ervaring leert dat paniek voornamelijk voorkomt bij mensen die niet precies weten wat ze in zon situatie moeten doen. In het geval van een circulatiestilstand, ademnood of ademstilstand gaat het er niet alleen om dat u de techniek van hartmassage en van mond-op-mond beademing perfect beheerst. Wat is er met het slachtoffer gebeurd?

Ademstilstand
Rated 4/5 based on 593 reviews
SHARE

ademstilstand Agafukew, Sun, April, 29, 2018

Inhoud (Giftig) bijproduct van alcoholische gisting bewerken, bij alcoholische gisting van mengsels waarin zich pentosen (vijfwaardige suikers ) bevinden kan methanol als bijproduct ontstaan (vruchtensuikers zoals fructose en glucose zijn hexosen ). De vijfwaardige suiker xylose ontstaat bij afbraak van hemicellulose. Wanneer deze pentosen meegisten en er gisten aanwezig zijn die deze suikers kunnen omzetten (lang niet alle giststammen doen dit) ontstaat er (ook) methanol.

ademstilstand Fabynuc, Sun, April, 29, 2018

Uit wikipedia, de vrije encyclopedie, ga naar: navigatie, zoeken, methanol of methylalcohol (in. België ook bekend als brandalcohol ) is het eenvoudigste alcohol en heeft als brutoformule, cH3OH. Methanol wordt vaak tot de primaire alcoholen gerekend, maar hoort daar volgens de strikte definitie niet bij. Het kenmerk van primaire alcoholen is dat er twee waterstofatomen direct naast de, oh-groep zitten en bij methanol zijn dat er drie.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: